Příprava pozemku

Podkladová plocha

Tiny Home můžeme postavit do krajiny aniž bychom plochu pod ním upravovali. Poroste pod ním tráva, kterou můžeme jednou za rok posekat kosou nebo srpem (pozor na přípojky). Na tomto provedení se mi líbí nulové náklady a také to, že neznehodnocujeme půdu. Někomu toto řešení nemusí vyhovovat a tak je možné plochu zasypat vrstvou štěrku. Pod celý domek potřebujeme přibližně 3 tuny štěrku frakce 8-16. Do míst, kde budou podpěrné nohy domku je dobré naházet větší kameny. Velice hezkým řešením je také mlatový povrch, ze kterého navíc můžeme vybudovat i přístupové cestičky. Jedná se o vrstvy různých frakcí, na jehož povrchu je drobné pojivo které se vlhkostí spojí a vytvoří pevný povrch. Pro jeho realizaci si ovšem budeme muset objednat firmu, protože je nutné jej strojně udusat.

Štěrk 8-16 se dobře rozhrnuje
Mlatový povrch je nutné strojně udusat

Podpěrné nohy

Zde opět existuje několik způsobů, které se liší vzhledem, cenou a snadností instalace. Mezi ten nejlevnější ale instalačně náročnější způsob patří podepření pomocí špalků z tvrdého dřeva. Vhodný je například akát a nebo dub. Špalky by měli mít průměr cca 30cm a délku dle výšky terénu, v našem případě je to cca 50cm pokud je podvozek na rovině. Po zaparkování podvozku na místě jej zvedneme heverem do roviny, změříme potřebnou výšku a špalek motorovkou zařízneme na požadovaný rozměr. Chceme-li se tomuto řešení vyhnout, musíme si připlatit a postavit domek na podpěrné nohy. Existuje široká škála těchto podpěr a my bychom si ji měli vybírat hlavně s ohledem na její nosnost. Pro naše domky jsou vhodné zemědělské podpěry protože mají velkou nosnost.

Přívod elektřiny

S ohledem na to, jak dlouho budeme domek na místě parkovat volíme způsob jeho připojení. V případě krátkodobého parkování vedeme kabel po povrchu země, ideálně v chráničce abychom eliminovali riziko jeho poškození. Budeme-li na místě parkovat dlouhodobě, je dobré vést přívodní kabel v zemi. Pro připojení našich domků používáme převážně zásuvku 400V, 5pólú, 16A https://www.elektro-trutnov.cz/pce-215-6-16a-400v-5polova-zasuvka-spojovaci-ip44-p15159/

Přívod vody

Chceme-li v domku fungovat i v zimě, musíme potrubí instalovat do nezámrzné hloubky. Samotnou trubku (trubka PE 25) poté opět umístíme do chráničky a vyvedeme nad povrch země. Z hlediska zamrzání je kritický přechod mezi zemí a domkem a tak mezi chráničku a trubku nainstalujeme automatický topný kabel proti zamrzání potrubí. Naše domky mají tento kabel v základním vybavení.

Odpadní vody

Na začátek je nutné upozornit na to, že z našeho domku odchází pouze tzv. šedá voda, tedy voda z dřezu, umyvadla a sprchy. Zároveň nepoužíváme žádné chemické čistící přípravky a tak je tato voda pro přírodu relativně nezávadná. Někteří ji vypouští přímo na povrch země, což není ideální řešení. Voda totiž obsahuje kaly a zbytky jídel, které začnou zejména v létě zapáchat. Tyto kaly můžeme oddělit v jednoduchém separátoru vyrobeném ze starého barelu na jehož dně se tyto zbytky usadí a vyhnijí, vývod vody tedy není na dně barelu ale přibližně v jeho polovině jako je tomu na následujícím obrázku. Chceme-li se k přírodě chovat ještě šetrněji, můžeme tuto vodu vpouštět do kořenové čističky vyrobené z nádob naplněných štěrkem které je možné osázet rostlinami.

http://www.korenova-cisticka.cz/o-korenovkach/
Kořenová čistička vyrobená z plastových nádob naplněných štěrkem. Stejně tak můžeme použít starou vanu.
https://thetinylife.com/greywater-systems/