Elektroinstalace

Pro rozvod elektroinstalace vycházíme ze stejného standardu, jako kdybychom vedli instalaci v dřevostavbě. K zásuvkám vedeme samozhášivé kabely CYKY 3×2,5 a ke světlům CYKY 3×1,5. Kabely vedeme přímo přímo v rámové konstrukci, kde navrtáme do stojek otvory pro prostup kabelu.

Kabely jsou vedeny dle normy ve výšce 30cm od podlahy, tím eliminujeme riziko jejich poškození. Budeme si zkrátka pamatovat, že do této výšky nemáme nic šroubovat.

Rozvod provedeme dle navrženého schéma, ve kterém je zohledněn odběr jednotlivých prvků a navržen příslušný jistič. Kabely jsou svedeny do rozvodné skříně, kde je umístěn proudový chránič a případně elektroměr. Co se týče přívodu elektřiny, mohou nastat následující situace:

  1. Třífázový přívod 400V 16 nebo 32A (též nazývaný motorový proud)
  2. Jednofázový přívod 230V 16A (klasická prodlužka)
  3. Off grid varianta

Třífázový přívod 400V

Tento přívod je ideální, pokud chceme v TH bydlet a provozovat současně spotřebiče s velkým odběrem jako je pračka a elektrický ohřívač vody.

Jednofázový přívod 230V

Tento přívod je schopný pokrýt odběr jednoho výkonného spotřebiče, nikoliv však více spotřebičů najednou. Při jeho přetížení dojde většinou k vyhození jističů u přívodu, v některých případech může ale také dojít k zahřívání přívodního kabelu, případně k požáru. Proto je důležité používat spotřebiče s rozmyslem a nepouštět je najednou. Dobrým řešením je také použití vařiče a ohřívače vody na plyn.

Off-Grid fotovoltaické řešení

Osvědčilo se nám také rozvedení kabelů pro LED osvětlení na 12V. Tento krok je obzvlášť vhodný, pokud uvažujeme o Off-Grid variantě. Světla totiž mohou být napájena přímo z baterie a nemusíme používat měnič, který je hlučný a spotřebovává až 30% invertované energie. Pokud Off-Grid řešení nakonec nemáme, vložíme do rozvodné skříně transformátor z 240 na 12V

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *