Výroba podvozku za traktor

0 CZK
celková cena materiálu
0 hodin
řemeslné práce

Podvozek vyrábíme z ocelových profilů délky 6m

Materiál nařežeme na požadovaný rozměr, dbáme na přesnost délek i úhlů

Do profilů uděláme otvory pro odtékání vody. My máme k tomuto účelu speciální nůžky. Otvory můžeme ale udělat i pomocí úhlové brusky.

Složitější tvary, které by nešli vyřezat na pile vyřežeme úhlovou bruskou

Vyvrtáme otvory pro navaření náboje oje a také otvory pro závitové tyče kotvících trnů dřevěné konstrukce

Nasuneme náboje do jaklu a dbáme na jejich vyrovnání do osy

Celou kruhovou díru vyvaříme silným proudem, další svary neděláme

Hlavní nosníky usadíme na své místo a zbodujeme je s předním a zadním lemem. Důkladně vyrovnáme úhlopříčky. Podvozek stavíme v této fázi vzhůru nohama.

Dovnitř rámu nainstalujeme příčky, které drží plech zakrývající izolaci

Sesadíme obvodové lemy a také je vyplníme příčkami

Nasadíme nápravy a vyzkoušíme, zda nám sedí kola.

Do zadní části nainstalujeme rohovou desku, která zároveň slouží ke kotvení při přepravě na kamionu

Sesadíme a svaříme oj

Oj přivaříme k podvozku

Podvozek svaříme z jedné strany

Otočíme ho pomocí jeřábu nebo manipulátoru

Svary provedeme i z druhé strany

Vlivem sváření nám může dojít k prohnutí podvozku a tak jej autogenem vyrovnáme

 

Podvozek omyjeme benzínem a nebo ředidlem a natřeme či nastříkáme barvou.

Namontujeme kola a dobře je dotáhneme rázovým utahovákem

Pozinkovaný plech nastříháme a naohýbáme na požadovaný rozměr

Podvozek zaklopíme pozinkovaným plechem a zajistíme vrutem do plechu